close

2021-22 Girls Basketball Schedule

2021-22 Girls Basketball Schedule

Girls Basketball
2021-22
De Soto High School

Girls Basketball
2021-22
Shawnee Heights High School

Girls Basketball
2021-22
Leavenworth High School

Girls Basketball
2021-22
Basehor-Linwood High School

Girls Basketball
2021-22
Shawnee Heights High School

Girls Basketball
2021-22
De Soto High School

Girls Basketball
2021-22
Basehor-Linwood High School

Girls Basketball
2021-22
Turner High School

Girls Basketball
2021-22
Lansing High School

Girls Basketball
2021-22
Leavenworth High School

Girls Basketball
2021-22
Turner High School

Girls Basketball
2021-22
Shawnee Heights High School

Girls Basketball
2021-22
Leavenworth High School

Girls Basketball
2021-22
De Soto High School

Girls Basketball
2021-22
Lansing High School

Girls Basketball
2021-22
Shawnee Heights High School

Girls Basketball
2021-22
Lansing High School

Girls Basketball
2021-22
De Soto High School

Girls Basketball
2021-22
Turner High School

Girls Basketball
2021-22
Turner High School

Girls Basketball
2021-22
Leavenworth High School

Girls Basketball
2021-22
Lansing High School

Girls Basketball
2021-22
Basehor-Linwood High School

Girls Basketball
2021-22
Basehor-Linwood High School

Girls Basketball
2021-22
De Soto High School

Girls Basketball
2021-22
Lansing High School

Girls Basketball
2021-22
Shawnee Heights High School

Girls Basketball
2021-22
Basehor-Linwood High School

Girls Basketball
2021-22
Leavenworth High School

Girls Basketball
2021-22
Turner High School